Tıbbi Birimlerimiz
Anasayfa / Tıbbi Birimlerimiz / Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anestezi nedir? 

Anesteziyoloji, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan girişime tahammülünü ve konforunu sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamayı içeren bilim dalının adıdır.


Anestezi uzmanı doktorunuz, Tıp Fakültesi mezunu, bu dalda dört yıllık uzmanlık eğitimi almış olan, üst düzey tıp teknolojisini kullanabilen ve bu bilgi ve becerisi ile sizin ameliyat sürecini güvenle geçirerek sağlığınıza kavuşmanıza olanak sağlayan kişidir.

Özel Meydan Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Birimi deneyimli uzman kadrosuyla hastalarımızın sağlıklarını korumak, olan hastalıklarını modern teknolojik cihazlarla muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etmek amacıyla,dünya standartlarında etkin, güvenilir ve kaliteli bir hizmet vermektedir.

Anestezi, kelime anlamı olarak "hissizlik, duyumsuzluk" demektir. Bundan dolayı ameliyatlar hasta için ağrısız ve hatırlanmayan işlemlerdir. Ancak güvenle ameliyat olabilmeniz için duyunun ortadan kaldırılması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Ameliyat sırasında, solunum, dolaşım gibi yaşamsal işlevleriniz de kontrol altında tutulmaktadır, daha da ötesi anestezi doktorunuz sizin her bakımdan koruyucunuzdur. Bunun için anestezi doktorunuz ameliyat öncesi sizi muayene edip, yapılacak ameliyat için en uygun anestezi yöntemine sizinle birlikte karar verecek ve sizin ameliyata hazır duruma gelmenizi sağlayacaktır.Kaç türlü anestezi vardır?


Genel Anestezi: Eğer hasta anestezi altında tamamen şuursuz ise buna "Genel Anestezi" denir. Genel anestezi için pek çok ilaç kullanılır. Bunlar damara verilen ilaçlar olduğu gibi, oksijen ile birlikte kullanılan solunum yoluyla verilenler de vardır. Her hastanın özelliğine göre gerekli ilaçlar seçilir. Eskiden çok kullanılan ve anestezi ile özdeşleşmiş olan eter yarım yüzyıldan beri kullanılmamaktadır; yerini çok daha iyi sonuçlar veren modern tıp teknolojisi ile geliştirilen başka ilaçlara bırakmıştır.


Bölgesel Anestezi: Vücudun bir kısmının; (kol, bacak, göğüs vs.) değişik düzeylerdeki sinir kavşaklarına lokal anestezik enjeksiyonu yapılarak uyuşturulmasına "Bölgesel Anestezi" denilir. Bunun da spinal anestezi, epidural anestezi, sinir blokları gibi çeşitleri vardır.


Lokal Anestezi: Küçük cerrahi girişimlerde sadece girişimin yapıldığı kısım uyuşturulur. Uyuşturma işlemini ameliyatı yapacak olan doktorunuz yapabilir, ancak yaşamsal fonksiyonlarınızın takibi veya sakinleştirilme gereksinimi doğduğunda anestezi doktorunuz yine yanınızda olacaktır.


Anestezi doktorunuz ve siz


Genellikle hasta uyku halinde olduğundan anestezi doktorunun neler yaptığını ve kendisine nasıl yardım ettiğini bilemez. Oysa anestezi doktorunuz ameliyatın öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere sürekli yanınızdadır.


Ameliyattan önce


Sizi ameliyat öncesinde odanızda ziyaret edip, sağlık durumunuzu inceler, varsa size özel riskleri belirler, bunlara karşı gerekli önlemleri alır, yapacaklarını anlatır ve sorularınızı cevaplandırır.


Muayenelerin sonucuna ve sağlık durumunuza göre size en uygun anestezi yöntemini seçer.


Anestezi öncesinde size gereken ilaçları yaptırır.


Ameliyat süresince


Ameliyatta ağrı duymamanız için gerekli ilaçları verir, kalbinizin ve akciğerlerinizin düzenli çalışmasını kontrol eder, bunların ve diğer organlarınızın iyi bir şekilde çalışması için gerekli tedavileri yapar, serum, gerektiğinde kan ve diğer ilaçları verir.Ameliyat boyunca anestezistiniz sizinle birliktedir ve sizin en yakın koruyucunuz, bütün varlığınızın bekçisidir. Başınızda anestezistiniz varken cerrahınız sizin bakımınızın emin ellerde olduğunu bilerek, bütün dikkatini kendi işine verir.


Ameliyattan sonra 


Anestezist sizi yalnız uyutmakla değil, aynı zamanda sağlıklı olarak uyandırmakla da görevlidir. Onun diğer önemli bir işi de ameliyatta aldığınız ilaçların etkisinden kurtulmanız, ameliyattan sonra da ağrı duymamanız ve sağlıklı kalmanız için gerekli bakım ve tedavilerin hazırlığını yapmak ve bunları uygulatmaktır. Son yıllarda ameliyat sonrası ağrılar, sizin de kontrolünüz altındaki bir yöntem ile (hasta kontrollü analjezi) anestezist tarafından dindirilmektedir.


Bütün bunlar, uygun şartlar altında, yeterli bilgi donanımı olan kişilerce uygulanmakta olan anestezinin son derece güvenli ve ameliyat sürecinde konforunuzu, daha da önemlisi, ameliyata tahammülünüzü sağlayacak bir uygulama olduğunu göstermektedir.


Ameliyathane dışındaki anestezi doktoru


Anesteziyoloji zannedildiğinden daha geniş kapsamlı bir tıp dalıdır. Günümüzde anestezi doktorlarının ameliyathane dışında da pek çok uğraşı alanları vardır. Anestezi doktorunun diplomasında "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı" yazar. Reanimasyon "yeniden canlandırma" anlamına gelir, yani herhangi bir nedenle yaşamı kesintiye uğramış hastalara temel ve ileri yaşam desteği uygulayarak, yaşamı tehdit eden neden tamamen ortadan kalkıncaya kadar hayatta kalmasını sağlamaya yönelik çabaların tümüdür. Bu yaklaşım pek çok insanı hayata döndüren, Yoğun Bakım Ünitelerinin temelini oluşturmuştur. Yoğun Bakım Üniteleri ameliyattaki hastalarını yoğun bir biçimde takip etme deneyimlerinden dolayı anestezi uzmanı doktorların yönetimindedir.


Son yıllarda modern tıbbın içerisinde Algoloji Bilim Dalı hızla gelişmiş ve bugünkü konumuna gelmiştir. Herkes yaşamının herhangi bir döneminde şiddetli ağrıdan yakınmıştır. Bu yüzden ağrının geçmişi insanoğlu kadar eskidir. Geçmişte hastalık bulgusu olarak görülen ağrı özellikle kronik ağrı artık başlı başına bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Hastalıklara bağlı ağrılar, o hastalığın tedavi edilmesi ile birlikte ortadan kalkabilmektedir. Ancak bazı kronik ağrı sendromları vardır ki nedeni belli değildir, bazen de neden bilinse de ortadan kaldırılamaz, bu gibi durumlarda çabalar sadece kişiye ağrısız bir yaşam sürdürmesini sağlamaya yöneliktir. Ağrı Tedavi Merkezinde kronik ağrılı hastaların değerlendirilmesi, tanılarının konulması ve uygun tedavileri multidisipliner bir anlayışla yapılmalı, bilimsel temellere dayandırılarak oluşturulan protokollerle tedaviler uygulanmalıdır.


Anestezi uzmanı doktorlar ameliyat sırasındaki ağrıyı ortadan kaldırmadaki deneyimleri nedeni ile bu alanda da aktif ve primer rol almaktadır. Geliştirilmiş olan pek çok yöntem ile ameliyat sonrası akut ağrıların kontrolü sağlanır. 


Ağrısız doğum son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir, epidural kateterden verilen ilaçlar ile doğum sürecindeki sancılar, rahim kasılmalarını etkilemeksizin azaltılır ve annenin bu mutlu anı doyasıya yaşaması sağlanır. 


Bir de özellikle kanser ağrısı gibi dindirilemeyen kronik ağrıların tedavisi algoloji ile uğraşan anestezi doktorunuzun yardımı ile mümkün olabilmektedir.


Sonuç olarak anestezi doktorunuz, yaşamınızı olumsuz etkileyecek bazı sağlık sorunlarınızın giderilmesi sürecinde yanınızda olan, bu konuda uzmanlık eğitimi almış bir hekimdir.

Atatürk Mah. Şehit Nusret Cad. No:9 Haliliye/ŞANLIURFA

315 71 41 - 215 30 30 - 544 314 71 41 / FAX 0 (414) 315 90 40

info@ozelmeydanhastanesi.com

© 2017 Özel Meydan Hastanesi